id1; id2; id3; id4; id5, id6; id7; id8; id9; id10; id11; id12; id13 ; id14; id15; id16
>> ПАРТНЬОРИ
Донори

Франкфуртското Зоологично Дружество е международно действаща природозащитна организация, създадена още през 1858 г. Работата му е ориентирана към запазване на биологичното разнообразие и съхранение на естествените местообитания.
От 2006 Франкфуртското Зоологично Дружество подкрепя Българска Фондация Биоразнообразие при създаването на „БАЛКАНСКИЯ ЗЕЛЕН ПОЯС” , както и обявяването на защитени територии в българската част на планините Беласица и Осогово.   www.zgf.de

------------------------------------------------------------------------------------

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) финансира 3 годишният проект на БФБ - "Партньорство за биоразнообразието - природата отвъд природозащитата" и подкрепя дейности в районите на Зеления пояс. www.swisscooperation.bg 


Партньори

Световен съюз за защита на природата - Една от най-старите и най-големите природозащитни организации в света. Инициатор и координатор на инициативата "Зелен пояс" в европейски мащаб.

      www.iucn.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------

В Западна Стара планина Регионалният Екологичен център - клон България изпълнява дейности за трансгранично управление на общите природни ресурси и развитие на природосъобразни практики.

 
www.rec.bg


------------------------------------------------------------------------------------

“Зелени Балкани” е Федерация на четири неправителствени природозащитни организации. През последните години част от дейностите са насочени към опазване на българскaта природа в регионите на Родопите и Сакар.

www.greenbalkans.org

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Македонско Еколожко Дружество


أرشفة
© 2007-2009. Българска Фондация Биоразнообразие Всички права запазени