id1; id2; id3; id4; id5, id6; id7; id8; id9; id10; id11; id12; id13 ; id14; id15; id16
>> ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПОЯС
Зелен пояс

След отварянето на границите между Източна и Западна Европа става ясно, че точно регионите по протежение на Желязната завеса, са се превърнали в особено ценни убежища на много застрашени животински и растителни видове. Като признание за уникалността на тези територии Световният съюз за защита на природата (IUCN), Германската агенция за опазване на природата (BfN) и немски неправителствени организации стартират инициативата Европейски зелен пояс. Тя трябва да допринесе за опазването на ценни природни територии по границите и да стимулира свързването им в екологична мрежа. Балканските страни се включват в инициативата през 1999 г., когато се създава и концепцията за Балкански зелен пояс. Планините по границите на България (Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахинска, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопите и Странджа) представляват ключов елемент от концепцията. Тяхното опазване и устойчиво развитие ще допринесе за осъществяването на най-мащабната природозащитна инициатива в Обединена Европа. www.europeangreenbelt.org


أرشفة
© 2007-2009. Българска Фондация Биоразнообразие Всички права запазени