id1; id2; id3; id4; id5, id6; id7; id8; id9; id10; id11; id12; id13 ; id14; id15; id16
>> РЕГИОНИ >> Огражден
Страница 3 от 3 << >> 
Източници на повече информация

Бъчварова, Д., 1999 г. Петрич през вековете. Македонски научен институт-София.
Георгиев, Г., 1993 г. Народните паркове и резерватите в България, С.
Ванчев, К., 1996г. Пирински край (краеведски изследвания), Благоевград
БАН, 1986г. Фауна на Югозападна България (част 1, част 2), София
Общински план за развитие на община Петрич
Йорданова, Н., 1997г., Планините в България, София

Информация за региона може да се получи и от музея в гр.Петрич:
Градски исторически музей – Петрич
ул.”Александър Стамболийски” № 9,
тел. 0745 2-30-92

Контакти и партньори

РИОСВ – гр.Благоевград
2700, Благоевград, ул. "Свобода" No 1
e-mail: blriosv@yahoo.com
073/88314012
Факс: 073/88 51 58
http://blriosv.hit.bg

Басейнова Дирекция Западнобеломорски район
2700 Благоевград
Бул. "Св. Димитър Солунски" 66
тел.: 073) 889 471 03
Факс: 073) 889 471 02
http://www.wabd.bg/bg

Община Петрич
2850 ул. "Цар Борис III" № 24
Тел./Факс: 0745 69 112
www.petrich.bg
http://bulgaria.domino.bg/petrich
www.mounteq.com
www.tova-e-bulgaria.com/Blagoevgrad/Petrich/PetrichBG


<< 1 2 3 >> 
أرشفة
© 2007-2009. Българска Фондация Биоразнообразие Всички права запазени