id1; id2; id3; id4; id5, id6; id7; id8; id9; id10; id11; id12; id13 ; id14; id15; id16
>> НОВИНИ

Дискусионна среща в Смолян

От 19 до 21 септември 2007 г. в град Смолян се проведе дискусионна среща на тема „Опазване на околната среда, устойчиво развитие и популяризиране на зелен туризъм в трансграничния регион ”.

повече >>

Теренни проучвания в Осогово

Успоредно протичат теренните проучвания в македонската и българската части на планината Осогово във връзка с проекта „Балкански Зелен пояс - Осогово”.

повече >>

Конкурс " МОЕТО ЛЯТО "

За повече информация погледнете в раздел "Конкурс МОЕТО ЛЯТО"

Стартира проект „Туристически маршрут „Западен Балкан”

Проектът „Туристически маршрут „Западен Балкан” – екотуризъм в полза на хората и природата” има за цел опазване на световно значимото биоразнообразие на Западна Стара планина, чрез интерпретацията му и чрез провеждане на обучителни програми сред местните хора и посетителите. Проведените обучения ще запознаят участниците със ценностите на биоразнообразието в региона, начините за неговото опазване и превръщането му в устойчив екотуристически продукт.

повече >>

Пожари в Сакар

В Сакар Планина отново бошуват пожари, които обхващат районите на селата Присадец, Филипово, Маточина, Сладун и Студена.

повече >>

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 
أرشفة
© 2007-2009. Българска Фондация Биоразнообразие Всички права запазени