id1; id2; id3; id4; id5, id6; id7; id8; id9; id10; id11; id12; id13 ; id14; id15; id16
>> НОВИНИ

Конкурс за разрабатоване на лого за регионална марка "Природен парк Странджа"

                

         

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪМ МС

Дирекция на Природен парк •СТРАНДЖА•

 

STATE FORESTRY AGENCY MINISTRY COUNCIL

Directorate of •STRANDJA• Nature Park


 
КОНКУРС ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО
ЗА РЕГИОНАЛНА МАРКА “ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА”
 
 

Дирекцията на Природен парк «Странджа» обявява конкурс за изработване на лого, което ще представя новата регионална марка “Природен парк Странджа” и ще се дава на сертифицираните къщи за гости, продукти, произведени в парка, услуги и др. То ще бъде поставяно върху етикети, бланки, пликове, рекламни материали, интернет страници и др.

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛОГОТО:
 

·         Дизайнът на логото трябва да е авторски, да не копира или напомня съществуващи лога на други организации (може да се заимства единствено логото на Дирекцията на парка);

·         Проектите за конкурса трябва да съдържат:
- Лого, състоящо се от знак и мото (или място за мото);
- Бланка;
- Визитна картичка;
- Папка;

·         Проектът на логото трябва да бъде изработен в една от следните програми за векторна графика:

Corel Draw (с разширение *.cdr) 

Adobe Illustrator (с разширение *.al или *.eps)

·         Проектът на логото трябва да бъде в размер 1:1 и цветова гама CMYK

·         Всички използвани шрифтове следва да бъдат конвертирани в криви.

·         Готовият проект на логото трябва да бъде предоставен:

·         на CD, което включва както векторния вариант (записан в един от форматите погоре), така и във формат jpg и pdf

·         Като цветна разпечатка в размер 1:1

·         Трите имена, адрес и телефон за връзка с автора

·         Декларация, че ако проектът бъде класиран на първо място, авторът предоставя изключително право за използване на логото и ще подпише съответен договор за това.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

 

·         Конкурсът е анонимен. В него могат да участват фирми и отделни лица.

·         Премията за проекта, класиран на първо място, е в размер на 800 лв.

·         Проектите ще се приемат на адреса на Българска фондация Биоразнообразие:

София 1233, кв. Банишора, бл.54, вх. Д, ет.2

(в писмо или на място – тел. 02/9316183).

·         Краен срок за представяне на проекта на логото – 24.01.2008 г.

·         проектите ще бъдат оценявани по своите художествени качества – концепция, дизайн, нестандартни решения.

·         Оценката на проектите ще бъде извършена от комисия с представители на Дирекцията на ПП Странджа, фондация Биоразнообразие и графичен дизайнер. 

·         Логото ще бъде регистрирано в Патентното ведомство на България.

·         Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 15.02.2008 г.
*

 

              
         

 

أرشفة
© 2007-2009. Българска Фондация Биоразнообразие Всички права запазени