id1; id2; id3; id4; id5, id6; id7; id8; id9; id10; id11; id12; id13 ; id14; id15; id16
>> НОВИНИ

“Натура 2000 и защитени територии - същност и възможности за развитие на местните общности” - Среща семинар на тема в град Кюстендил, 20 май 2010

Лекторите Добромира Димова – заместник директор на Природен парк Витоша и Петко Цветков – координатор “Зелен пояс и Натура 2000” от Българска фондация Биоразнообразие запознаха присъстващите с основните типове защитети територии, режим и начин на управление, същността на екологичната мрежа Натура 2000, възможности и програми за финансиране и ролята на защитените территории и зони като инструмент за развитие на местните общности. По време на срещата беше открита и любителска фотоизложба  „Биоразнообразието е основата на живота - Аз съм част от него” и изложба на детски рисунки. Изложбата е част от множеството прояви в организирани от община Кюстендил свързани с Международната година на биоразнообразието 2010 обявена от ООН.

أرشفة
© 2007-2009. Българска Фондация Биоразнообразие Всички права запазени